http://www.gouvernement.lu/mega

Afin de renforcer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la politique communale, le Ministère a développe plusieurs actions de sensibilisation​.http://www.cnfl.lu

​Dem CNFL (Conseil national des femmes du Luxembourg) seng Aktioun fir eng équilibréiert Représentatioun vun Fraen a Männer an der Gemeng ass 1995 lancéiert gin vun der Madame Monique Laroche-Reeff. Den Service an déen dozou gehéierenden Site vum CNFL gëtt vun der Madame Monique Stein géréiert. Dobei schafft sie eng mat den kommunalen Gleichstellungsservicer zesummen. Perséinlech hun ech als Gleichstellungsbeoptragten vun 2006 bis 2016 an dem 1ten Gleichstellungsservice am Land zu Béetebuerg geschafft. Initéiert vum déemolegen Buergermeeschter Lucien Lux, huet den Service d' Geleenheet gebueden, zesummen mat der Kollegin Arlette Err, innovativ Projeten ze entweckelen.

jpeg
jpeg
Zum Beispill hu mir an der Kampagne "Huelt Iech Plâz, Madame" den Thema Urbanissem op de Léescht geholl an probéiert opzeweisen, wéi eng Mesuren am öffentlechen Raum den spezifeschen Besoinen vun Fraen (an Männer) Rechnung droen. Beispill : Secherhéet am öffentlechen Raum, Mobilitéit mat Kanner.... http://www.lsap.lu

​Op dem Site vun der LSAP sinn : - de gemeinsamen Programm vun den sozialisteschen Kandidatinnen a Kandidaten an den verschiddenen Gemengen - d'Leschten mat e puer Informatiounen iwwert d'Kandidatinnen a Kandidaten an den verschiddenen Gemengen.http://meco.lu

Am Méco senger exzellenter Brochure sinn esouwuel schons gemâten Initiativen nozeliesen wéi och Virschléi fir d'Zukunft. Eng héichwärteg Publiktatioun! 

jpeg
jpeg
https://www.voixdejeunesfemmes.com

​Dëse neie Site gëtt gefiddert vun jonke Fraen (an jonke Männer ?) mat hiren Themen an Méenungen zur Gleichstellung. Eng Initiative zesummen mam CNFL. Sinn gespânt......Ech ginn dem Ginette Jones meng Stëmm well: