Urbanitéit an Urbanissem an der VdL
29.9.2017  ●  0 Kommentaren

 

​Dëst Joer huet de Schefferot en neien PAG (Plan d’aménagement général) gestëmmt. Sënn vun engem PAG ass en kloert, koherent Planifikatiounsinstrument ze hun fir d’Stadentwecklung  an den nexte Joeren an Joerzengten. Dësen PAG bleiwt weit hannert den Ufuerderungen zrëck. Wann mir wëssen, dass d’Schéier tescht Arbechtsplazen an der Stad an Wunnengten weidder ausenânergéet, esou wées jiddferéen an jiddferéent, dass um Knuedeler couragéis Décisiounen mussen geholl gin, fir :

1. d’Zuel vun den Wunnengten fir d’Locatioun, mée och fir d’Ukâfen, schnell an d’Lucht ze dreiwen 

2. Wunnengten ze bauen, déi an hirer Funktionalitéit nei geduecht gin (m2, Densitéit, Multi-funktionalitéit, 1-Persounenhaushalt)

3. d’Quartieren erëm zesummen mat den Bierger an Biergerinnen ze plangen

4. Zonen fir espaces verts an mobilité douce auszeweiten

5. den Berufspendlerverkéier aus der Stad eraus ze huelen

6. den Bësch an d’Natur ze versuergen, ze erhâlen an ze förderen

7. Matbestëmmungsinstrumenter op verschidden Niveauxen anzeféieren, déi Transparenz grouss schreiwwen an dozou beidroen dass verschiddenen Akteuren (Privatleit, Quartierssyndikaten, Vereiner, Entreprisen….) können hëllefen intelligent Entschéedungen fir d’Gemengwuel ze treffen

Biodiversité
Biodiversité
D’Konferenz zur Urbanité, organiséiert vun der Fondation Robert Krieps, huet, an engem interessanten Austausch teschent Christine Muller, architecte.urbaniste, Mélanie Troian, sinologue an directrice Zukunftskées, Paul Rauchs, psychiatre, déi verschidden Aspekter vun der Urbanité beliicht. Et huet sech erausgeschielt, dass den gestëmmtenen PAG weit hannert den Erwardungen zreck leit, déi d’Stadentwecklung vun der VdL brauch.  
Huelt Iech Plâz
Huelt Iech Plâz
...
...

Kommentaren
Ech ginn dem Ginette Jones meng Stëmm well: